Tawaran percuma

Tawaran percuma

Sebagai asrama yang paling lama dan paling lengkap di Xi'an, Kami mengambil setiap tetamu dari seluruh dunia sebagai rakan kami, kami ingin mengucapkan terima kasih dan menawarkan kualiti yang tinggi dan perkhidmatan yang lebih secara percuma yang mungkin seperti yang kita boleh


kafe Internet


bola sepak meja


bar


Parti Dumpling Percuma


Jika Adams gram


Percuma Tempatan Peta