mapa

  • img_2507.JPG
  • ditu0.jpg

Mapa a smery

Prosím vytla?i? mapy a smery na ko?aje …

(Tieto smery sú najlep?ie vytla?ené pou?ívate rozlí?enie 1024x768 obrazovky.)

Ako nás nájdete:

Tel: +86 29 a? 87.233.005 87.231.203

Pridajte: No.1 North Main Street Xi'an, ?ína

Z vlakovej stanice

Z vlakovej stanice, autobus ? 611,201 alebo 251 do stanice Bell Tower .. (od vlakovej stanice, sta?í len prejs? ulicu, tam sú autobusy) .Mô?ete nájs? na?e ubytov?a ved?a Post Office., Zavolajte nám v predstihu, aby potvrdili svoj ?as príchodu WE si vyzdvihnú? slu?by na stanici zdarma v dopolud?aj?ích hodinách.

Z letiska

Z letiska autobusy na letisko do miesta posledného zastavenia -Melody hotela. 5 minút pe?o k smeru Zvonicu. Potom cez ulicu od podchodu na mláde? (North Street East exit-Post Ofiice budovy).

Poznámka

Vzdialenos? od stanice / zvonice pre nás je asi 3,5 km od hotela, pre va?u informáciu pri výpo?te vzdialeností na mape.

Stojí pribli?ne 10RMB taxíkom alebo 1RMB autobusom zo stanice k nám v dennej dobe, 15RMB v noci.